• Torsion bars
  • מוטות פיתול

מוטות פיתול

מוטות פיתול הם סוג של קפיץ. נפוצים בעיקר בחלק הקדמי של הרכב ברכבי שטח משנות התשעים של המאה הקודמת.

 

התאמת המוצר לכלי הרכב הינה באחריות הלקוח, עקב שינויים אפשריים בתקנות משרד התחבורה. לפירוט יתר.