• DBA 5000 T3

DBA 5000 T3

צלחות בילום מחורצות מסדרת 5000T3 של חברת DBA הן צלחות בילום משופרות לרכבי כביש ומסלול.

מאפיינים:

  •  מוצר הפרימיום של חברת DBA
  • טכנולוגיית Kangaroo Paw להגדלת שטח הפנים לנידוף מהיר יותר של חום ב-20% יותר מצלחת רגילה
  • צלחות מחורצות T3 לפינוי מהיר יותר של גזים הנוצרים בתהליך הבלימה
  • חירוץ T3מייתר את הצורך בשוני בין צלחת ימין לצלחת שמאל
  • דעיכה נמוכה של הבלימה
  • הגדלת אפקט הבלימה
  • אורך חיים מוגדל
  • הצלחת מורכבת משני חלקים – ליבה ורוטור
  • הקטנת המשקל המוקפץ
  • מתאימה לנהגי כביש המחפשים הרבה יותר מצלחות הבלם שלהם ונהגים על מסלול השואפים לבלימה מקסימלית.

Print     Print     Print   Print