TGHP Marking

Thermal Graphics Heat Paint markings

בסדרות 4000 ו-5000 תמצאו את טכנולוגיית הסימון TGHP. בטכנולוגיה זאת צובעים 3 פסים צבעוניים על צלחת הבילום. הצבעים משתנים בהתאם לטמרטורת השיא אליה הגיעה הצלחת. בטבלה מצוינת הטמפרטורה בה משתנה הצבע, ולאיזה צבע הוא מתחלף. כך יכול הנהג לדעת המבט מהיר מה עבר על צלחות הבילום שלו ומה מצבן.

Print