TSP

DBA משתמשת בתהליך הנקרא (TSP (Thermal Stability Profiling  בכל צלחות הבלם בסדרות 4000 ו-5000 המיוצרות עם XG-150 הייחודי שלה. תהליך זה מסדר מחדש את החלקיקים המיקרוסקופיים של הברזל כדי להגביר את הדחיסות ואת העמידות לטמפרטורות קיצוניות תוך כדי שמירה על הצורה המקורית של הצלחת.

DBA משתמשת בתהליך הנקרא (TSP (Thermal Stability Profiling  בכל צלחות הבלם בסדרות 4000 ו-5000 המיוצרות עם XG-150 הייחודי שלה. תהליך זה מסדר מחדש את החלקיקים המיקרוסקופיים של הברזל כדי להגביר את הדחיסות ואת העמידות לטמפרטורות קיצוניות תוך כדי שמירה על הצורה המקורית של הצלחת.