XG150

XG150 היא נוסחה ייחודית שפותחה עבור מוצרי DBA. אחרי 30 שנה של תכנון ופיתוח עם קבוצות מירוץ ברחבי העולם יש ל-DBA סוג מיוחד של ברזל יצוק לשימוש בכל הסדרות הגבוהות של צלחות הבילום שלה. הברזל האפור של החברה עשיר בפחמן כדי ליצור מאפיינים תרמיים מעולים המהווים גורם מפתח בייצור צלחות בילום באיכות גבוהה.

כאשר הברזל רווי בפחמן יוצר עודף הפחמן פתיתי גרפיט בתוך הברזל היצוק. הפיזור המבני של פתיתי הגרפית בתוך הברזל היצוק מאפשר את הנתונים התרמיים הטובים של המתכת ועמידות בפני הלם תרמי הנובע מבלימות האינטנסיביות. בשילוב עם תהליך TSP אנחנו מקבלים יכולת גבוהה של החומר להתמודד עם מחזורי טמפרטורה שיכולים להגיע אל מעבר 700 מעלות צלסיוס בשיאם. תהליך TSP מרפה מתחים הנוצרים במתכת בתהליך היציקה ומכיון שהברזל בטכנולוגיית ה-XG150 תוכנן להגיב לתהליך ה-TSP אנחנו מקבלים צלחת בילום המותאמת לתהליכי בלימה אגרסיוויים ולכן מתאימה באופן מושלם ליישומי ספורט מוטורי.